Hvad er du på udkig efter?

Doneret af Pandebjerg Gods

1 dags anstands jagt med mulighed for afskydning af 1 stykke
råvildt / dåvildt , hvis chancen byder sig.
Kødet tilfalder jægeren