Hvad er du på udkig efter?

Nyttige blanketter til elever og læremestre

Her på siden kan I finde både blanketter til godkendelse af lærepladser mv., kapitelinddeling til skytteelevens arbejdsbog, kompendium over udvalgte træer og buske og meget mere.

Vær venligst opmærksom på at for at kunne udskrive skemaerne med dine indtastede oplysninger, så skal du udskrive skemaet til pdf og gemme på din computer – og så derefter udskrive pdf-en til printer.

Ansøgning om godkendelse som læremester – klik her

Uddannelsesaftale klik her

Uddannelsesaftale 2022 og frem mellem læremesteren og herregårdseleven – klik her

Uddannelsesaftale elever med anden erhvervsfaglig baggrund – klik her

Kompetenceprofil udfyldes af eleven og læremesteren i fællesskab for at vurdere elevens kompetenceniveau – klik her

Egnethedsudtalelsen bruges til lærepladsmesterens vurdering af 1. års eleven inden egnethedsudtalelsen – klik her

Uddannelsesregulativet for Herregaardsjægere eleverklik her

Arbejdsbog for herregårdsjægerelever

Formålet med arbejdsbogen er at eleven fastholder de ting der læres i løbet af uddannelsen, så arbejdsbogen senere kan fungere som et opslagsværk.

Arbejdsbogen er inddelt i 15 kapitler med forskellige emner. I hvert kapitel findes en side med en beskrivelse af hvad dette kapitel kan indeholde. Disse beskrivelser skal ikke opfattes som en facitliste, og det er i sidste ende er det op til den enkelte at medtage det der er relevant for uddannelsen og senere arbejde.

Arbejdsbogen skal føres hvert år under den praktiske uddannelse til herregårdsjæger, men det betyder ikke, at der skal skrives en helt ny arbejdsbog hvert år. Det er tanken, at der i hvert kapitel i denne arbejdsbog kan laves en underinddeling for hvert praktikår, så de erfaringer der er gjort med et emne de forskellige praktikår til slut er samlet i samme kapitel i samme arbejdsbog.

Beskrivelse af udvalgte træ- og buskarter

(PDF filen fylder 8,30 MB) – tryk på knappen forneden for at downloade dokumentet

Som herregaardsjægerelev forventes det at du kender en række almindelige træer og buske i den danske natur. Naturstyrelsen har udgivet folderen plant for vildtet i samarbejde med Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Egnethedsprøve

Prøven foregår hvert år medio januar og bliver afholdt på Vildtforvaltningsskolen, Kalø. De elever der skal til prøven får en skriftlig indkaldelse. Formålet med prøven er at afklare, om eleven er egnet til at blive optaget på herregårdsjægeruddannelsen. Censorerne vil være medlemmer af elevudvalget og bestyrelsen i Foreningen Danske Herregårdsjægere – i alt 5-7 personer.

Til prøven skal du have forberedt dig på de 10 følgende emner

Spørgsmål til prøven, kan rettes til medlemmer af elevudvalget.

Yderligere info om prøven kan findes i kapitel 5 i uddannelses regulativet.

Økonomiopgave

Her finder du økonomiopgaven, som du skal løse inden egnethedsprøven.