Hvad er du på udkig efter?

Vildtforvaltningsrådet indstiller: Fasanudsætnnig fortsætter

af | jun 20, 2017

Bæredygtig Jagt, der består af Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektion for Større Jordbrug udsendte her i juni et særnyhedsbrev på baggrund af vildtforvaltningsrådets indstilling til miljø- og fødevareministeren om udsætning af fugle til jagt.

“Der skal lyde en særlig tak til forhandlerne Claus Lind Christensen (Danmarks Jægerforbund), Lars Hvidtfeldt (Landbrug & Fødevarer) og Niels Reventlow (Dansk Skovforening), som alle har brugt oceaner
af tid og ressourcer på at sikre den bedst mulige forberedelse af argumenter og dokumentation, således at vi nu har opnået et stærkt forhandlingsresultat” lyder det fra Christian Sehestedt Juul  i nyhedsbrevet, som fortsætter: “Dernæst en stor tak til alle jer, som har bidraget til Bæredygtig jagt siden starten i 2007. Vi er ofte blevet mødt med spørgsmål som “kan det overhovedet nytte?” og “er udsætning ikke bare på lånt tid?”. Men I har alligevel støttet os, når vi igennem årene har arbejdet hårdt for at skabe bedre forståelse for, at jagt også er natur, og at udsætning skaber naturforbedringer. Tusind tak for det.”.

Nyhedsbrevet som du kan hentes i sin helehed her på hjemmesiden, gennemgår blandt andet vildtforvaltningsrådets pressemeddelelse og indstilling til ministeren, samt yderligere roser til alle der har været behjælpelige

FORLIGET I KORTE TRÆK:

  • Mulighed for at udsætte op til 12 fasaner per hektar.
  • Justering af reglerne for udsætning af agerhøns, således at der motiveres til at udsætte i flokke på op til 20 fugle pr. 5 hektar, svarende til 4 fugle pr. hektar.
  • Fortsat udsætning af gråænder og anmeldepligt.
  • En model for biotopplaner, der tilskynder til at etablere naturforbedringer med længere varighed, og som styrker kombinationen af forskellige tiltag.
  • Et nyt og enkelt netbaseret system til anmeldelse af udsætninger.
  • Der forventes en væsentligt kortere periode for ræveregulering.

Læs mere her.