Hvad er du på udkig efter?

Vildtforvalteruddannelsen 2019 søger elever

af | sep 6, 2018

Er du i gang med at uddanne dig til Herregaardsjæger og Vildtforvalter skal du ansøge Vildtforvaltningsskolen om optagelse!

Er du elev på den nuværende uddannelse til Herregårdsjæger og har gennemført dine elevår skal du ansøge om optag på Vildtforvalteruddannelsen 2019.

Den afslutter uddannelsen og forbereder dig til et professionelt arbejde med forvaltning af jagt, vildt og natur. Uddannelsen løber fra tirsdag d. 18. februar til fredag d. 15. november 2019 og koster ca. 6.000 kr. pr. måned, som dækker undervisning, logi under hele opholdet samt mad på undervisningsdage. Vildtforvalteruddannelsen er SU-godkendt som en ungdomsuddannelse, hvilket betyder, at du kan ansøge om SU under hele uddannelsen.

Indhold

Vildtforvalteruddannelsen er en kombination af teori og praksis, og der indgår en lang række studieture til ind- og udland, bl.a. til England, Sverige og Tyskland, og du får således grundigt kendskab til national og international vildtforvaltning. Fokus er bl.a. på:

  • Natur- og vildtpleje, herunder landbrug og skovbrug i relation til vildtforvaltning
  • Vildtbiologi og økologi
  • Forvaltningsdynamik og principper
  • Lovgivning i relation til jagt og vildtforvaltning
  • Driftsledelse, generelle ledelsesprincipper, projektledelse og konflikthåndtering
  • Driftsøkonomi ved jagt, vildtpleje og naturforvaltning
  • Jagtledelse og jagtformer
  • Kompetencegivende kurser som f.eks. jagtprøvelærer og flugt- og riffelinstruktør
  • Kurser i formidlingsteknik og relevante fagkurser.

Ansøgning

Send en kortfattet skriftlig ansøgning vedlagt cv samt relevante udtalelser/referencer til

Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund,
Molsvej 34, 8410 Rønde. Gerne på mail. post@jaegerne.dk mærket VFU.

Ansøgningsfristen er senest mandag d. 17. september 2018. Ansøgere med baggrund inden for jagtvæsen, jordbrug, skovbrug eller biologi foretrækkes, men ansøgere med anden baggrund og jagtlig erfaring vil også kunne optages. Der vil blive indkaldt til en optagelsesprøve og en samtale medio oktober 2018.

Optagelsesprøven er en kombination af teori og praktik og skal afdække ansøgerens kendskab til jagt, vildt og natur. Formålet er at finde de mest kvalificerede elever til Vildtforvalteruddannelsen.

Oplysninger om pensum samt det videre forløb på optagelsesprøven vil blive meddelt til de kandidater, der findes egnede.

Yderligere oplysninger: www.jaegerforbundet.dk/Vildtforvalteruddannelsen eller kontakt ansvarlig for vildtforvalteruddannelsen Peter Smærup, tlf. 27 80 28 41 eller e-mail psm@jaegerne.dk.