Hvad er du på udkig efter?

Vildtforvalter – og hvad så?

af | nov 8, 2017

I det rådgivende udvalg for uddannelse og formidling har man ønsket at få belyst, hvordan det videre karriereforløb er for vildtforvaltere efter endt uddannelse på Vildtforvaltningsskolen på Kalø.

Udvalget ønsker at få uddannelsen og vildtforvalternes karriereforløb synliggjort og klarlagt.

Det rådgivende udvalg består af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Friluftsrådet, Danske Herregårdsjægerne, Sektionen for større Landbrug, DCE, Skovskolen, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, Dansk Skovforening samt Danmarks Jægerforbund.

Disse repræsentanter har blandt andet til formål løbende at have fokus på, udvikle og forbedre vildtforvalteruddannelsen.

Danmarks Jægerforbund vil derfor tillade sig at fremsende et spørgeskema pr. mail. Det er naturligvis frivilligt, men undersøgelsen forventes kun at tage ca. 10 min.

Undersøgelsen lukker den 31.december 2017

Skulle du ikke have modtaget spørgeskemaet, og du skulle have lyst til at deltage, kan du kontakte Désirée Iuel, di@jaegerne.dk eller pr. tlf. 8888 7507, og vi vil sørge for at fremsende spørgeskemaet til dig.

Vi håber du har lyst til at deltage, så vi får så mange gode svar ind som muligt.

Resultatet vil blive annonceret i bl.a. Jæger og Herregårdsjægeren.

På forhånd tak

Det rådgivende udvalg for uddannelse og formidling