Hvad er du på udkig efter?

Vigtig information til fjervildtopdrættere og modtagere af fjervildt til udsætning

af | jun 30, 2017

Som jæger og modtager af fjervildt til udsætning har man et medansvar for, at de fugle der sættes ud i vores natur, er opdrættet og registrerede i overensstemmelse med gældende lov. Det er derfor vigtigt, at man er kritisk i forbindelse med modtagelsen af fuglene, og sikrer sig, at kvalitet og transportforhold er i orden, og at fuglene i øvrigt er fulgt af den lovpligtige følgeskrivelse om aviær influenza.

Danmarks Jægerforbund orientere at det Veterinærrejse hold i øjeblikket kører kontrol i fjervildtbesætninger og har gjort opmærksom på, at vaccination mod Newcastle disease ikke alle steder foregår efter reglerne.

Der skal foretages vaccination af opdrættet fjervildt (fasaner, agerhøns, rødhøns og stenhøns) med mere end 100 avlsfugle, som ikke udsættes, men forbliver under hegn til følgende sæson/sæsoner.

Vaccinationen skal foretages med en inaktiveret vaccine. Mange steder bliver der brugt levende vaccine, hvilket er i strid med reglerne.

Selvom det er den praktiserende dyrlæge, der udskriver vaccinen, så har besætningsejeren ansvaret for, at der vaccineres efter reglerne.

Bemærk, at hvis produktresumeet for den benyttede inaktiverede vaccine angiver en senere alder for vaccination end den, der er anført i bekendtgørelsen, så anbefaler Fødevarestyrelsen at vaccinere ved den tidligst angivne alder i produktresumeet (vaccineproducentens anbefaling)

Reglerne er reguleret i bekendtgørelse nr. 574 af 30. maj 2017 om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer.

Her gengives bilag 3 til bekendtgørelsen, som omhandler vaccination af fjervildt:

Bilag 3 til bekendtgørelsen

Retningslinjer for vaccination af opdrættet fjervildt

Vaccination foretages af opdrættet fjervildt, som ikke udsættes, men forbliver under hegn til følgende sæson/sæsoner. Dette gælder også fjervildt, der indføres fra udlandet og som ikke udsættes, men som indsættes i en besætning og som forbliver under hegn til følgende sæson/sæsoner.

Vaccinationsprogram:

Vaccination foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine, der beskytter mod Newcastle disease.
Fjerkræ, der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres i overensstemmelse med produktresumeet for den pågældende vaccine. Vaccination skal påbegyndes, inden fjervildtet er 12 uger gammelt. Hvis der indsættes uvaccinerede dyr ældre end 12 uger, skal basisvaccinationen påbegyndes senest 14 dage efter indsættelsen.
Revaccination foretages i overensstemmelse med produktresumeet for den pågældende vaccine.
Vaccination udføres subkutant eller intramuskulært med kort kanyle:
Subkutan injektion foretages under en fremtrukket hudfold på siden af halsen eller i nakken så langt væk fra hovedet som muligt. Nålen skal have retning væk fra hovedet. Det er vigtigt, at vaccinen deponeres omhyggeligt subkutant.
Intramuskulær injektion foretages i brystmuskulaturen på det tykkeste sted.

Bemærk:

  • Vaccination skal foretages med en af Lægemiddelstyrelsen godkendt, inaktiveret vaccine. Hvis der ikke findes egnede vacciner registreret af Lægemiddelstyrelsen, sælges disse på dispensation fra DTU Veterinærinstituttet.
  • Vaccinen skal anvendes, opbevares og i øvrigt håndteres i overensstemmelse med produktresumeet for den pågældende vaccine.