Hvad er du på udkig efter?

Status på stop for indfangning

af | feb 8, 2021

Den 22/1 udsendte Miljøstyrelsen en nyhed om et midlertidigt stop for tilladelser til indfangning af fasaner. Stoppet skete på baggrund af risikoen for at indfangede fasaner kan være smittet med fugleinfluenza. Som nævnt i den nyhed Danmarks Jægerforbund bragte den 23/1, har Danmarks Jægerforbund gjort opmærksom på, indfangede fasaner testes for netop fugleinfluenza og at de ikke må flyttes væk fra den ejendom, de er indfanget på. Fugleinfluenza i indfangede fasaner, kan medføre begrænsninger i Danmarks muligheder for eksport af fjerkræ.

Fødevarestyrelsen gik straks i gang med en risikovurdering, for at afklare hvornår indfangning af fasaner igen kan tillades. Til dette formål blev der nedsat en særlig gruppe, med ophæng i Fødevarestyrelsen. Danmarks Jægerforbund har været i dialog med denne gruppe og har tilbudt faglig sparring samt gjort opmærksom på, at de ejendomme som indfanger fasaner, har behov for en afklaring, da det ellers vil være umuligt at producere danske fugle. Fra Danmarks Jægerforbund er det vigtigt, at bakke op om de danske produktion af fjervildt.

For at styrke det faglige grundlag som risikovurderingen bygger på, blev der derfor i de sidste dage af jagtsæsonen i samarbejde med Danmarks Jægerforbund iværksat en indsamling af nedlagte fasaner, fra i alt 10 forskellige ejendomme spredt i hele landet. Formålet med undersøgelsen er at skabe sig et overblik over, at der er fugleinfluenza i vilde fasaner.

Foreningen af Danske Herregårdsjægere hjalp med at kontakte relevante ejendomme og i løbet af weekenden, fik man derfor hurtigt indsamlet de nødvendige prøver som onsdag blev afleveret til sektionen for patobiologi på København Universitet.

Der er indleveret prøver fra 3 ejendomme i Jylland, 2 ejendomme på Fyn, 3 ejendomme på Sjælland og 2 ejendomme på Lolland og Falster.

Resultatet af undersøgelsen kendes endnu ikke.

Efter denne nyhed blev udgivet, modtog vi besked om, at alle indleverede fasaner er testet negativ for fugleinfluenza.