Hvad er du på udkig efter?

Rottegift skal i rotterne

af | nov 7, 2016

Regulering af rottegifte skal sikre, at spredningen af giften til andre end rotter minimeres.

Rottebekæmpere må fremover kun bekæmpe rotter med gift, hvis de har konstateret, at der rent faktisk er rotter. De må ikke forebygge rotter ved at lægge gift ud på strategiske steder.

Kravene er indført for at reducere mængden af rottegift i miljøet, især for at mindske spredningen af rottegift til andre dyr. Reguleringen har gjort flere og flere rottegifte ulovlige til forebyggende udlægning – og i sommer blev godkendelsen af den sidste rottegift ændret, så heller ikke denne gift længere må udlægges forebyggende.

”De nye regler betyder, at rottebekæmpelse med gift skal målrettes virkelige rotter. Man må ikke lægge det ud for en sikkerheds skyld – eller fordi man plejer. Først, når en autoriseret rottebekæmper har konstateret rotter, må man anvende gift,” siger SVANAs rottekonsulent, Mikkel Hall.

Rottegift slår først ihjel fire til seks dage efter indtagelse. I den periode kan de nå at blive ædt af små rovpattedyr, ugler og rovfugle, og på den måde ophobes giften i fødekæden.

Private må stadig ikke bruge gift til rotter, hverken som forebyggende eller for at bekæmpe faktiske rotter. Læs om andre måder, man som privatperson, kan holde rotterne for døren: www.svana.dk/rotter

Og husk, når der konstateres rotter på en ejendom, skal det anmeldes til kommunen.