Hvad er du på udkig efter?

Miljø- og fødevareministeren præsenterer nye jagttider på kronvildt

af | jun 30, 2017

Længere jagttid for krondyrkalve og kortere jagttid for ældre hjorte er første trin i ny model for kronvildtforvaltning, der skal give bedre jagt og færre markskader.

Der er ændringer på vej for jagten på landets største jagtbare vildt, kronhjorten. Fremover bliver jagttiden på krondyrkalvene forlænget med to måneder, mens jagttiden på de ældre hjorte forkortes med en måned.

Det er to af de vigtigste ændringer i den nye bekendtgørelse om jagttider for pattedyr og fugle, der træder i kraft den 1. juli. Ændringerne betyder, at jægerne må gå på jagt efter krondyrkalve fra den 1. september, mens jagten på ældre hjorte må vente til 16. oktober.

– Når vi får flere gamle hjorte, får jægerne flere attraktive trofæer at gå på jagt efter. Der bliver også mulighed for bedre oplevelser til friluftlivet, når man kan møde flere af de majestætiske dyr i naturen. Sidst men ikke mindst gavner det bestanden af vilde krondyr, at der bliver flere gamle og erfarne hjorte til at lede flokken, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Se bekendtgørelsen her

Krondyr i fremgang

Den nye model for forvaltning af krondyr har også fokus på at reducere krondyrenes skader på mark og skov. Krondyrbestanden er vokset støt de seneste 10 år samtidig med, at bestanden har bredt sig til store dele af landet.

– Vi øger nu jagttrykket på kronkalvene, der er den del af bestanden, der tæller flest dyr. Målet er at holde bestanden på et passende niveau og dermed tage hånd om problemet med markskader, hvor krondyr nedtramper eller spiser af afgrøderne, siger Esben Lunde Larsen.

Bekendtgørelsen for jagttider fastsætter både den overordnede ramme for jagttiderne og efter anbefaling fra de regionale hjortevildtgrupper, er der fastsat lokale jagttider, der kan være kortere.