Hvad er du på udkig efter?

Guldsjakal formodes nedlagt i Vestjylland

af | feb 6, 2017

Under en ræveregulering i weekenden fik en jæger ved en fejltagelse nedlagt et dyr, som sandsynligvis er en guldsjakal. Miljøstyrelsen er i færd med at fastslå, om der er tale om en guldsjakal. Jægeren har meldt sig selv til politiet.

En helt almindelig ræveregulering ved Thorsminde i Vestjylland i weekenden tog pludselig en uventet drejning. En jæger skød og nedlagde, hvad han troede var en ræv, men ved nærmere eftersyn kunne jægerne se, at det var det ikke. Naturstyrelsens vildtkonsulent blev derfor tilkaldt for at tilse og afhente dyret.

– Jægeren har med al sandsynlighed ramt en guldsjakal. Det er meget sjældent, vi ser guldsjakalen i Danmark, men den kan nemt forveksles med en ræv. Jægeren gjorde, hvad han skulle og kontaktede os i Naturstyrelsen, og han har efterfølgende meldt sig til politiet, da guldsjakalen er fredet, siger vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, Naturstyrelsen.

Guldsjakalen vejede 12,5 kg og havde et benbrud på højre forben. Dyret er blevet scannet, og det var hverken chipmærket eller havde øretatovering, hvilket indikerer, at der er tale om et vildt dyr. Nu bliver dyret afleveret til Miljøstyrelsen, som vil få foretaget en DNA-test.

– Guldsjakalen må ikke skydes. Hvis DNA-prøven slår fast, at det er en guldsjakal, er det det op til politiet, om de vil rejse sigtelse. Den er et forholdsvist nyt bekendtskab på vores breddegrader, og efter alt at dømme er den naturligt indvandret til Danmark, da sjakaler og andre rovdyr i dyreparker og zoologiske haver er chipmærkede, siger biolog Hans Erik Svart, Miljøstyrelsen.

I august 2016 blev en guldsjakal fotograferet i Lille Vildmose i Nordjylland, men dyret finder meget sjældent til Danmark og er hjemmehørende i Centralasien. Sjakaler fra bestande på Balkan har etableret sig i både Tjekkiet, Østrig og Polen, hvorfra strejfere hurtigt kan finde til Tyskland og videre til Jylland.

Den er omfattet af EU’s habitats bilag V, og der er ikke jagttid på guldsjakal i Danamark.

Se forskel på ræv og guldsjakal:

RævGuldsjakal
Kropslængde (cm) 58-7784-105
Halens længde (cm)32-4820-24
Skulderhøjde (cm)3050
Vægt (kg)4,5-810-15

Guldsjakalen er overvejende grå og kan derfor farvemæssigt forveksles med nogle ræve.

Guldsjakal kan imidlertid altid kendes fra ræv på, at guldsjakalen er større end ræven og tillige har en forholdsvis kortere hale end ræv. Af den samlede længde fra snude til halespids udgør halen 30-40% hos ræv og 20-25% hos guldsjakal.

Guldsjakalens halespids er sort, mens halespidsen hos ræve oftest er lys.