Hvad er du på udkig efter?

GENERALFORSAMLING 2019

af | mar 3, 2020

Foreningen Danske Herregaardsjægere afholder generalforsamling , tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 10.00

Arrangementet vil blive afholdt hos:
Outfit International
Greve Main 10, 2670 Greve

Dagsorden i henhold til foreningens love
1. Velkomst v. Peter Ringsted, Outfit International, samt foreningens kasserer Morten Truelsen
2. Valg af dirigent
3. Årsberetninger v. Jacob Nørgaard Larsen
4. Beretning fra elevudvalget v. Lars Rolsted
5. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag:
8. Valg til bestyrelsen:
På valg er Lars Rolsted og Nicolas Overgård – Begge genopstiller, men vil gerne udfordres af andre.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor.

10. Eventuelt:
Besøg fra Fødevarestyrelsen
Oplæg fra Lene Midtgaard –
Besøg af Jens Legarth, European Protein

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Outfit International er vært ved en frokost.
Af hensyn til forplejningen er det nødvendigt, at I HUSKER at tilmelde Jer til generalforsamlingen!

Venligst mail til Jacob Nørgaard Larsen: jnl@julianelyst.dk

Tilmelding senest den 24. februar 2020.