Hvad er du på udkig efter?

Generalforsamling 2018

af | jan 6, 2018

Torsdag den 7. marts 2018 kl. 10.00

Hele arrangementet vil blive afholdt hos Danmarks Jægerforbund på Molsvej 34, 8410 Rønde

 Dagsorden i henhold til foreningens love. 

  1. Velkomst formanden
  2. Valg af dirigent.
  3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år, herunder beretning ved elevudvalgsformanden.
  4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag.
  • Ny Herregaardsjæger uddannelse, i tilfælde af flere modeller skal vi vælge hvilken som elevudvalget skal arbejde videre med at udvikle. Modellen/modellerne fremlægges og motiveres af bestyrelsen i samarbejde med Danmarks Jægerforbund/Skovskolen, Københavnsuniversitet. 
  1. Valg til bestyrelsen. På valg er Nicolas Holm Overgaard og Kristian Stenkjær.
  2. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisor. 
  • Bæredygtig produktion af fasaner til udsætning, Skovskole projekt finansieret af Fjerkræafgiftsfonden 2017.  Dyrlæge Susanne Kabell og Kristian Stenkjær

Vel mødt, på bestyrelsens vegne

Med venlig hilsen 

Kristian Stenkjær, formand