Hvad er du på udkig efter?

Fødevarestyrelsen skærper kontrol med fasaner

af | dec 20, 2016

Modtagere af fjervildt fra udlandet har problemer med at dokumentere, hvor fuglene havner. Det øger risikoen for smittespredning af sygdomme som fugleinfluenza.

To ud af tre kontrollerede modtagere kunne ikke i tilstrækkelig grad gøre rede for, hvor deres fasaner skulle hen. Det viser opgørelsen efter en række landsdækkende kontroller, som Fødevarestyrelsen gennemførte i sommeren 2016.

– Især i øjeblikket, hvor vi jo i store dele af Europa slås med fugleinfluenza, er det ekstra vigtigt, at vi har styr på, hvor fasaner og andet indført fjervildt kommer fra, og hvor det ender. Ellers kan det i sidste ende forlænge den tid, det tager at komme af med fugleinfluenzaen her i landet, siger chef for Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold, Flemming Kure Marker.

Kontrollørerne fra Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold oplevede i flere tilfælde, at der var fejl i de dokumenter, der ledsager fuglene undervejs fra afsenderlandet.

Det blev fx ved flere kontroller afsløret, at fasaner, der er indført med henblik på udsætning i naturen, ikke er udsat på det sted, der fremgår af veterinærdokumenterne. I nogle af de tilfælde blev fasaner, der indføres med henblik på opdræt og videresalg, i stedet indsat i en fjervildtbesætning, der ikke var registreret hos Fødevarestyrelsen, og som dermed heller ikke har været underlagt den nationale overvågning for bl.a. fugleinfluenza.

Fødevarestyrelsen vil følge op på kontrollen med styrket samarbejde med myndighederne i nabolandene, yderligere information til jægerne og med flere lignende kontroller i årene fremover.

Fakta

Fødevarestyrelsens veterinærrejsehold gennemførte fra juni til september 22 kontroller i forbindelse med kampagnen om ulovlig indførsel af fjervildt i hele landet.
I 14 ud af de 22 kontroller har Fødevarestyrelsen sanktioneret for overtrædelse af reglerne vedrørende indførsel, omsætning og udsætning af fjervildt.
I alt er der konstateret 30 overtrædelser af reglerne, og af disse er de 25 sanktioneret med en indskærpelse, 1 overtrædelse er sanktioneret med et forbud, og 4 overtrædelser vedrørende transport af fasaner er sanktioneret med en politianmeldelse.

Afsender landFasanerHeraf daggamle fasaneragerhønsÆnder
Frankrig 224.436 224.4361.5300
Polen  91.0208.000 450 
Sverige 56.235 
Ungarn 3.200 
I alt 374.891 232.436 1.980 

Tabel: Indført fjervildt til Danmark i 2016.

Læs rapporten om kontrollen på Fødevarestyrelsens hjemmeside​

Kontakt
Fødevarestyrelsens pressevagt, tlf. 22 84 48 34