Hvad er du på udkig efter?

Beskyt dansk fjerkræ og vildtopdræt

af | nov 23, 2020

Som bekendt står vi i en situation med udbrud af Fugleinfluenza i Danmark samt massive fund af smittede, vilde fugle. Det samme er gældende i store dele af Nordeuropa.

Vi er i Danmark begunstiget af gode jagtområder og en stigende interesse for at gå på jagt. Dette er en udvikling, som Landbrug & Fødevarer, Fjerkræ, bifalder og støtter op omkring. Set i lyset af den nuværende situation vil vi dog gerne opfordre jer til at tage jeres forholdsregler i forbindelse med jagt, så længe Fugleinfluenzaen er en realitet i Danmark. Forholdsreglerne er nødvendige for at mindske smitten i Danmark, men i særdeleshed også for at undgå at overføre smitte til opdrættet fjervildt og fjerkræ.

Når du går på jagt, er det derfor fornuftigt at følge nedenstående forholdsregler:

 • Gør dine støvler rene, inden du lægger dem i bilen igen efter jagten
 • Brug håndsprit under selve jagten efter håndkontakt med vildtet
 • Undgå så vidt muligt kontakt med fjervildt
 • Rør ikke ved selvdøde fugle, men meld fundet ind på
 • Fødevarestyrelsens app: ”Fugleinfluenza Tip” eller via kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Er du jæger og fjerkræproducent eller opdrætter af fjervildt til udsætning, er det ekstra vigtigt, at du tager dine forholdsregler. Ud over de ovenstående forholdsregler, anbefaler vi, at du desuden følger disse:

 • Hav ikke kontakt til danske fjerkræbesætninger før 48 timer efter endt jagt
 • Gå i bad efter hver jagt, puds næsen grundigt og vask dit tøj
 • Foretag altid skift af tøj, strømper og sko ved indgangen til dit fjerkræ eller opdrættede vildt
 • Vask hænder med varmt vand og sæbe efterfulgt af desinfektion ved indgangen til dit fjerkræ eller opdrættede vildt
 • Har din hund været med på jagt, må den ikke komme i kontakt med dit fjerkræ eller opdrættede vildt grundet risiko for smittespredning
 • Redskaber brugt til håndtering af fjervildt må ikke anvendes til dit fjerkræ eller opdrættede vildt

Som vildtopdrætter bør du desuden altid være opmærksom på al import af dyr. Uanset produktionsform kan dette medføre en øget risiko for introduktion af sygdomme til Danmark. Ukontrolleret og ikke anmeldt import udgør en endnu større risiko, da der her oftest ikke er kendskab til hverken afstamninger, sundhedsstatus, afsætning eller spredning af dyr til flere aftagere, sygdomsstatus samt vaccinationsstatus.

Den risiko, der er forbundet med disse ulovlige importer, er til skade for hele fjerkræproduktionen, vildtopdrætsproduktionen samt den generelle sygdomsstatus i Danmark, og man skal være bevidst om, at udgifterne i forbindelse med et eventuelt sygdomsudbrud (beredskab, sanering, rengøring, desinfektion, zoneopdeling, eksportrestriktioner, osv.), der kan tilbagespores til en sådan ulovlig import, kan medføre direkte erstatningskrav til den pågældende importør.

Udbrud af anmeldepligtige, smitsomme sygdomme så som Fugleinfluenza har uoverskuelige konsekvenser for fjerkræproduktionen i Danmark. Det udbrud, som er konstateret i Danmark, lukker al eksport af fjerkrækød til 3. landene, hvilket en meget stor andel af det, den danske produktion er baseret på. Det sidste udbrud i 2016 kostede branchen, producenter og slagterier over 100 mio. kr. For den enkelte producent betyder et positivt tilfælde, at hele besætningen af fjerkræ eller vildtopdræt aflives. Det er derfor vores ønske, at vi kan stå sammen om at beskytte den danske produktion af fjerkræ og vildtopdræt.

Vi ønsker jer en rigtig god og sikker jagt!