Hvad er du på udkig efter?

Aviær influenza

af | jan 27, 2020

I forbindelse med de verserende udbrud af højpatogen aviær influenza i Østeuropa og i særdeleshed i Polen, vil vi gerne gøre opmærksom på at der kan være forholdsregler i forbindelse med import af fasaner og andet fjerkræ til udsætning fra Polen. Vi kan se af vores databaser over flytninger af dyr, at denne import til DK starter så småt allerede i Februar de tidligere år.
Hver gang der konstateres et udbrud i Polen (og øvrige lande), oprettes en 10km beskyttelseszone omkring udbrudsbesætningen, hvorfra fjerkræ ikke må flyttes. Skulle fjerkræ fra disse zoner alligevel finde vej til Danmark, vil det medfører en betydelig risiko for smitte fra disse zoner og Indførsel af fjerkræ uden de korrekte veterinære certifikater er strafbart. Vi vil med denne kommunikation gerne imødekomme eventuelle problemstillinger i relation til HPAI.
Vedhæftet er EU beslutning om de foranstaltninger der træder i kraft ved fund af højpatogen aviær influenza.

Vi anbefaler at importører af fjerkræ holder sig opdateret omkring forekomsten af fugleinfluenza i det område hvorfra de importerer fugle, samt at de med fordel kan indgå aftaler om at eventuelle ordre kan annulleres såfremt der skulle opstå smitte i det område, hvor de har bestilt fugle fra.
Fødevarestyrelsen udsender løbende trusselsvurderinger omkring udbredelsen af højpatogen aviær influenza i Europa, som kan findes på FVST.dk

Hvis i har spørgsmål er i altid velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Stine Kjær-Andersen
Dyrlæge l Dyresundhed
+45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt
Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen l Stationsparken 31-33 l 2600 Glostrup l Tlf. +45 72 27 69 00 l fvst.dk/kontakt l www.fvst.dk