Hvad er du på udkig efter?

Ændring af vildtskadebekendtgørelse

af | sep 28, 2016

I forlængelse af vildtforvaltningsrådets møde torsdag den 22. september 2016, har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning revideret vildtskadebekendtgørelsen som led i implementeringen af EU-forordningen.

 Ændringen indebærer, at der ikke fastsættes en generel jagttid på de invasive arter, men at vildtskadebekendtgørelsens § 8 om regulering uden forudgående tilladelse udvides til at omfatte invasive arter på EU-listen. En række EU-listearter er allerede i dag omfattet af denne bestemmelse (amerikansk skarveand, bisamrotte, sumpbæver, vaskebjørn).

 Det forventes at ændringen af bekendtgørelsen træder i kraft d. 3. oktober.

 Baggrunden for bekendtgørelsesændringen er, at forordningen som bekendt skaber en forpligtelse for medlemslandene til at bekæmpe og om muligt udrydde arter omfattet af EU-listen. Det er derfor relevant at kunne regulere dem, når de antræffes. En række af de arter, der er på EU-listen er relativt sjældent forekommende i Danmark og det vil være uhensigtsmæssigt, hvis man skal afvente en tilladelse, når arten antræffes, da det da ofte vil betyde at ”fuglen er fløjet”, når tilladelsen til regulering foreligger.

 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har også noteret sig den forvekslingsrisiko, som DOF i deres høringssvar har peget på, og er opmærksomme herpå i udformningen af informationsmateriale på styrelsens hjemmeside. Det er som altid, den, der foretager reguleringen, der er ansvarlig for, at reglerne overholdes, og at der ikke skydes fredede dyr.

Læs eventuelt Danmarks Jægerforbunds høringssvar af 9. juni 2016: Høring af udkast til bekendtgørelsen om vildtskader